POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Emako.pl, prowadzony pod adresem https://emako.pl/ (dalej zwaną Witryną) przez Emako.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej 55-080, na ul. Ryszarda Chomicza 13F, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Dane zostały pozyskane przez nas:

 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy przetwarza dane zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest EMAKO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13F (dalej: ,,My”, ,,Emako.pl”, „Sklep internetowy” albo ,,Spółka”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://emako.pl/ (dalej: ,,Emako”).

II. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EMAKO.PL?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Emako.pl, którym jest:

 

W przypadku Państwa zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo swojej zgody;

III. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą o przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zblokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może także gromadzić dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj Platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który została załadowana strona, na której web beacon został umieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Na stronach internetowych należących do Emako.pl podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Państwa potrzeb i zainteresowań reklamy wyświetlane na naszych stronach internetowych oraz stronach internetowych naszych Partnerów, a także usługi, które dostarczamy my lub nasi zaufani partnerzy. Takimi zaufanymi partnerami są: podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

IV. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. w przypadku osób prywatnych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania zamawiającego,
  3. adres zamieszkania na jaki ma być dostarczona przesyłka (jeśli inny niż adres zamawiającego),
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,
 2. w przypadku firm (chcących otrzymać FVAT lub wyrażających chęć podjęcia stałej współpracy ze Sklepem Internetowym)
  1. nazwę firmy,
  2. NIP,
  3. adres siedziby firmy,
  4. adres dostawy przesyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby firmy),
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą podawać Państwo tych danych, jeśli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnień prosimy o korzystanie z odpowiednich opcji w ramach swojego konta lub kontaktu ze Spółką: adres e-mail: sklep@emako.pl, numeru telefonu: 71 308 79 94.

V. MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany w celu prezentacji oferty handlowej własnych produktów Emako.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, w tym systemów umożliwiających przeprowadzanie ankiet i sondaży, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach zawartych na platformie emako.pl, a także naszym kontrahentom na podstawie stosownych umów lub porozumień.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać te dane przez okres, w którym Emako.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Profilowanie danych osobowych przez Emako.pl polega na przetwarzaniu Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, a także wyświetlanie reklam behawioralnych. Profilowanie Państwa danych osobowych następuje jedynie, jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę.

VIII. PRAWO DO UŻYTKOWANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Emako.pl proponuje Użytkownikom sklepu internetowego Emako.pl zamieszczanie treści (materiałów, postów, zdjęć, grafik, opisów zamieszczonych wcześniej przez Użytkownika na jego kontach w portalach społecznościowych) na stronie Emako.pl, w materiałach marketingowych, newsletterach, mediach społecznościowych Emako.pl (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Pinterest itd.).

W celu zamieszczenia swoich materiałów na wyżej wskazanych stronach internetowych i portalach, Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności ,,Inspiruj z EMAKO.pl” znajdującej się na stronie internetowej Emako.pl.

Skorzystanie z funkcjonalności ,,Inspiruj z EMAKO.pl” polega na wskazaniu postu Użytkownika z jego konta na portalu społecznościowym, podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na związanie się niniejszą Polityką Prywatności.

Poza skorzystaniem z funkcjonalności ,,Inspiruj z EMAKO.pl” Użytkownik, może udzielić prawo do zamieszczenia swoich treści przez Emako.pl, na stronie Emako.pl oraz mediach społecznościowych Emako.pl (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Pinterest itd.) odpowiadając na komentarz Emako.pl pod odpowiednim postem Użytkownika w portalu społecznościowym używając hashtagu #InspirujzEmako. (Komentarz nie może zawierać, żadnych dodatkowych treści).

W wyniku skorzystania z funkcjonalności ,,Inspiruj z EMAKO.pl” lub odpowiedzi na komentarz Emako.pl ,,InspirujzEmako” Użytkownik przyznaje prawo do korzystania z treści zamieszczonych we wskazanym lub skomentowanym poście przez Emako.pl w następujący sposób:

 

Powyższe prawa przyznane są nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych na każdym z przyznanych pól eksploatacji.

Użytkownik, korzystając z przedstawionych wyżej opcji, potwierdza, że korzystanie z udostępnionych przez niego materiałów nie narusza dóbr osobistych osób trzecich. Oznacza to również, że osoby przedstawione na zdjęciach (jeśli takie są) wyrażają lub wyraziły zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia.

Zgoda na korzystanie udzielona w powyższy sposób może być odwołana przez Użytkownika w każdej chwili poprzez przesłanie Emako.pl oświadczenia o cofnięciu zgody w formie pisemnej, bądź korzystając z drogi elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres: sklep@emako.pl.

IX. ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności: pracownicy Emako.pl bez uprawnień nie mają dostępu do Państwa danych osobowych, wydruki komputerowe zawierające dane osobowe, a przeznaczone do likwidacji są niszczone w sposób bezpowrotny, w celu dodatkowej ochrony Państwa danych osobowych stosowane jest przez wszystkich pracowników komputerowych Sklepu Internetowego oprogramowanie antywirusowe z codzienną aktualizacją baz wirusów, dostęp do Państwa danych osobowych oraz uprawnienia do ich ew. modyfikacji mają tylko wskazani pracownicy Sklepu Internetowego, na których m.in. spoczywa obowiązek minimalnie raz na 30 dni zmiany hasła logowania do systemu oraz każdorazowego wylogowania się z systemu przy opuszczeniu stanowiska pracy. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swoje hasło oraz login do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy ani żaden z jego pracowników nie będzie bezpośrednio zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem konieczności podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz podczas chęci złożenia dyspozycji telefonicznej w sprawie modyfikacji złożonego zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

X. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

Możecie Państwo skontaktować się z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 

XI. INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.