Zwroty i Reklamacje

ZWROT TOWARU

Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań i chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do zwrotu zakupionych towarów.

Procedura zwrotu

  1. Pobierz i wydrukuj wzór formularza zwrotu
  2. Zapakuj i odpowiednio zabezpiecz odsyłany produkt
  3. Włóż wypełniony formularz zwrotu do paczki z odsyłanym produktem
  4. Wyślij paczkę na adres sklepu:

EMAKO PROLOGIS PARK WROCŁAW V ul. Ryszarda Chomicza 13F 55-080 Nowa Wieś Wrocławska

Przy rezygnacji z zakupu i odstąpieniu od umowy lub odsyłania towaru w ramach reklamacji, Kupujący jest zobowiązany odesłać produkt na własny koszt, odpowiednio opłaconą przesyłką.

Paczki nieopłacone, na koszt odbiorcy lub opłacone niedostatecznie nie będą odbierane przez Sklep i zostaną zwrócone do Nadawcy zgodnie z ofertą i taryfą przewoźnika.

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotów

 • Masz 365 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży od dnia odebrania paczki
 • Masz 14 dni na odesłanie towaru od dnia odstąpienia od umowy
 • Przesyłkę zwrotną możesz nadać np. Pocztą Polską
 • Zwracając towar pokrywasz koszt jego odesłania
 • Jeśli wybrałaś/-eś sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły, spośród sposobów dostępnych podczas składania zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów

Wzór formularza zwrotu określony w sekcji Procedura zwrotu nie jest wzorem ustawowym i korzystanie z niego jest opcjonalne. Wzór ustawowego formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży zawarta na tej stronie nie jest obowiązkowa i jest tylko propozycją tego jak może wyglądać złożenia oświadczenia przez Klienta. Obowiązujące w sklepie procedury odstąpienia od umowy sprzedaży zostały dokładnie opisane w Regulaminie sklepu


REKLAMACJA TOWARU

Otrzymany przez Ciebie towar uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, posiada wady fabryczne, jest inny niż zamawiany lub w trakcie użytkowania okazał się wadliwy.

Procedura reklamacji

  1. Wykonaj zdjęcia przedstawiające wadę reklamowanego produktu
  2. Wypełnij interaktywny formularz reklamacyjny
  3. W ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji poinformujemy Cię o sposobie jej rozpatrzenia

Przejdź do formularza reklamacji »

Wykonanie zdjęć reklamowanego towaru i skorzystanie z formularza reklamacji określonego w sekcji Procedura reklamacji jest opcjonalne jednak znacznie przyśpiesza procedurę rozpatrzenia reklamacji. Procedura reklamacji zawarta na tej stronie nie jest obowiązkowa i jest tylko propozycją tego jak może wyglądać złożenia oświadczenia przez Klienta. Obowiązujące w sklepie procedury reklamacji zostały dokładnie opisane w Regulaminie sklepu

Pozostałe informacje

Tryb reklamacji

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.


Jesteśmy do Twojej dyspozycji

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: sklep@emako.pl
tel: 71 308 79 94

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixel