Reklamacja towaru

Najważniejsze informacje dotyczące reklamacji:

 1. Reklamację możesz zgłosić jeśli:
  • otrzymany przez Ciebie towar uległ uszkodzeniu podczas transportu,
  • posiada wady fabryczne,
  • jest inny niż zamawiany,
  • w trakcie użytkowania okazał się wadliwy.
 2. Wykonaj zdjęcia przedstawiające wadę reklamowanego produktu.
 3. Reklamację należy zgłosić w formie elektronicznej na adres mailowy sklep@emako.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz fotografię reklamowanego towaru. Możesz również skorzystać z interaktywnego formularza reklamacyjnego.
 4. Rozpatrujemy reklamację i udzielamy odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do obniżenia wartości odesłanego towaru, jeśli uprzednio nie zostanie złożona reklamacja.

Przejdź do formularza reklamacji »

Wykonanie zdjęć reklamowanego towaru i skorzystanie z formularza reklamacji określonego w sekcji Procedura reklamacji jest opcjonalna, jednak znacznie przyśpiesza procedurę rozpatrzenia reklamacji. Procedura reklamacji zawarta na tej stronie nie jest obowiązkowa i jest tylko propozycją tego jak może wyglądać złożenia oświadczenia przez Klienta. Obowiązujące w sklepie procedury reklamacji zostały dokładnie opisane w Regulaminie sklepu

Procedura reklamacji:

 1. Wypełnij interaktywny formularz reklamacyjny lub złóż reklamację na adres mailowy: sklep@emako.pl pamiętając o dołączeniu fotografii reklamowanego towaru.
 2. Po złożeniu reklamacji otrzymasz powiadomienie o otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia.
 3. Do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia poinformujemy Cię o sposobie rozpatrzenia Twojej reklamacji.